Struktura internet kurseva


NIVO JEZIKA

Predavanje engleskog jezika je podeljeno na 6 nivoa, i svaki traje oko 6 meseci. Na svakom nivou ćete pokriti puno oblasti iz jezika.

Svaki nivo se sastoji od 6 jedinica (lekcija) koji traje oko 120 sati.

Većina učenika u našoj školi uči dva puta nedeljno po 2 sata.


OPŠTA STRUKTURA KURSEVA NA BLC4u


STRUKTURA JEDNOG NIVOA

nivo = 6 jedinica  Jedinica= 5 ili 6 sekcijaSekcija - razne metode poboljšavanja jezičkih veština
(gramatika, korišćenje engleskog jezika, čitanje, slušanje, govor, pisanje)Primer dijagrama jedinice GOVOR - PUTOVANJEPrimer dijagrama jedinice PISANJE - FAKS I E-MAIL

Read more Sign up